– WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME –

ข้อเสนอโครงงาน วิชา คอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน
ข้าวหลาม

ทีมพัฒนา

กลุ่ม  ข้าวหลาม

สมาชิกกลุ่ม

นายณัฐรัตน์  จันเครื่อง  เลขที่ 3

นายปฏิกรณ์  อินโองการ  เลขที่ 5

นางสาวณัฐนันท์  นันทะเสน  เลขที่ 20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อาจารย์ที่ปรึกษา

ครูอริสรา สะสม
หลักการและเหตุผล

ข้าวหลาม เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งในสมัยก่อนคนไทยจะใช้กระบอกไม้ไผ่ในการหุงข้าวด้วย ข้าวที่ได้จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอก เชื่อมกันด้วยเยื่อไผ่ทำให้เป็นรูปทรงสวยงาม แต่ในปัจจุบันนี้ คนไทยนิยมนำมารับประทานเป็นขนมหวาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการจัดทำวีดีทัศน์สำหรับเผยแพร่การทำข้าวหลาม

2.เพื่อสืบสานการทำข้าวหลามของจังหวัดน่าน

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

เป้าหมายเพื่อที่จะเน้นให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจในการทำข้าวหลามของจังหวัดน่านอย่างง่าย สำหรับโครงงานของกลุ่ม จะมีการรวบรวมวิธีการทำข้าวหลามโดยมีการนำเสนอในรูปแบบของข้อความ และวีดีทัศน์

รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานในครั้งนี้คือ 1. www.wordpress.com

2. www.youtube.com

3. www.flick.com

เป็นสื่อในการเผยแพร่โครงงานข้าวหลาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน
– เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงานเพื่อเผยแพร่
– เลือกเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
– ค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อเรื่องของโครงงานที่เลือกไว้
– เลือกข้อมูลที่หามาได้เพื่อเตรียมเผยแพร่สู่ เว็บไซต์

– จัดเรียบเรียงข้อมูลที่ค้นคว้าและถ่ายทำวีดีทัศน์
– สมัครเว็บไซด์ 3 เว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
– นำข้อมูลที่หามาได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์
ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน งานที่ทำ หมายเหตุ
วันที่ 1 พย. 2553 สมัครเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์
วันที่ 30 พย. 2553 ค้นคว้าข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูล
วันที่ 1 พย. 2553 เผยแพร่การทำข้าวหลาม

https://mrluffink.wordpress.com

วันที่ 1 พย. 2553 ถ่ายทำวีดีทัศน์การทำข้าวหลาม
วันที่ 1 พย. 2553 เผยแพร่วีดิทัศน์สู่

1. www.wordpress.com

2. www.youtube.com

3. www.flick.com

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้รู้วิธีการทำข้ามหลามของจังหวัดน่าน

-เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลที่ต้องการศึกษา

บรรณานุกรมแหล่งอ้างอิง

http://www.kk.ru.ac.th/bamboo14.htm

Advertisements

Comments on: "ข้อเสนอโครงงาน วิชา คอมพิวเตอร์" (1)

  1. บล๊อกนี้สวยมาก !!!!

    ชอบๆๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: