– WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME –

บทที่ 1

บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของรายงานโครงงาน

หลักการและเหตุผล

ข้าวหลาม เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งในสมัยก่อนคนไทยจะใช้กระบอกไม้ไผ่ในการหุงข้าวด้วย ข้าวที่ได้จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอก เชื่อมกันด้วยเยื่อไผ่ทำให้เป็นรูปทรงสวยงาม แต่ในปัจจุบันนี้ คนไทยนิยมนำมารับประทานเป็นขนมหวาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการจัดทำวีดีทัศน์สำหรับเผยแพร่การทำข้าวหลาม

2.เพื่อสืบสานการทำข้าวหลามของจังหวัดน่าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: