– WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME – WELLCOME –

ข้อเสนอโครงงาน

ชื่อโครงงาน
ข้าวหลาม

ทีมพัฒนา

กลุ่ม  ข้าวหลาม

สมาชิกกลุ่ม

นายณัฐรัตน์  จันเครื่อง  เลขที่ 3

นายปฏิกรณ์  อินโองการ  เลขที่ 5

นางสาวณัฐนันท์  นันทะเสน  เลขที่ 20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อาจารย์ที่ปรึกษา

ครูอริสรา สะสม
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์
1. 

2.

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

เป้าหมายจะเน้นที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจในการทำขนมไทยโบราณ นั่นก็คือข้าวหลามสำหรับโครงงานของกลุ่มข้าวหลาม จะมีการรวบรวมวิธีการทำข้าวหลามโดยมีการนำเสนอในรูปแบบของข้อความ และวีดีทัศน์

รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานในครั้งนี้คือ 1. www.wordpress.com

2. www.youtube.com

3. www.flick.com

เป็นสื่อในการเผยแพร่โครงงานข้าวหลาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน
– เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงานเพื่อเผยแพร่
– เลือกเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
– ค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อเรื่องของโครงงานที่เลือกไว้
– เลือกข้อมูลที่หามาได้เพื่อเตรียมเผยแพร่สู่ เว็บไซต์

– จัดเรียบเรียงข้อมูลที่ค้นคว้าและถ่ายทำวีดีทัศน์
– สมัครเว็บไซด์ 3 เว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
– นำข้อมูลที่หามาได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์
ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน งานที่ทำ หมายเหตุ
วันที่   สมัครเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์  
วันที่   ค้นคว้าข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูล  
วันที่  เผยแพร่  
วันที่  ถ่ายทำวีดีทัศน์  
วันที่  เผยแพร่วีดิทัศน์สู่  

1. www.wordpress.com

2. www.youtube.com

3. www.flick.com

 
     

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

บรรณานุกรมแหล่งอ้างอิง

http://www.ezythaicooking.com/free_dessert_recipes/Thai_dumplings_in_coconut_cream

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: